Înscriere

În vederea obținerii certificatului de orientare școlară și profesională sunt necesare următoarele documente:

 1. cerere-tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională;
 2. copie a certificatului de naștere al copilului sau a actului de identitate;
 3. copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
 4. copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotarare a comisiei pentru protecția copilului;
 5. ancheta socială (de la primărie/SPAS/DGASPC);
 6. fișa medicală sintetică (de la medicul de familie);
 7. certificatul medical tip A5 (de la medicul neuropsihiatru, cu trimitere de la medicul de familie);
 8. fișa de evaluare psihologică (de la psiholog clinician cu ştampilă; dacă psihologul clinician funcţionează într-o în unitate sanitară, este necesară trimitere de la medicul de familie);
 9. fișa psihopedagogică (de la şcoala unde este înscris copilul, dacă acesta este şcolarizat);
 10. copie a foii matricole/adeverință care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ (dacă este elev);
 11. copie a ultimului certificat de orientare școlară și profesională, numai la reorientarea şcolară.

Cu aceste acte se întocmește un dosar care este depus la CMBRAE/CJRAE iar copilul este planificat pentru o evaluare psihoeducațională în SEOSP.

Raportul de evaluare elaborat de SEOSP, împreună cu dosarul menționat mai sus intră în discuție în Comisia de Orientare Școlară și Profesională care emite certificatul de orientare școlară și profesională.

Părintele formulează o cerere scrisă la școala la care dorește să înscrie copilul/elevul, respectând clendarul anunțat. În cazul depășirii termenelor stabilite, copiii pot fi înscriși ulterior, respecând prevederile metodologiilor în vigoare.

 

Procedura completă de înscriere la grădinița specială