Lista funcțiilor din cadrul unității și a salariului de bază aferent