Despre noi

Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu este situată în cartierul Drumul Taberei şi funcţionează din anul 1980.

Este un complex scolar, alcătuit  din:

- şcoală specială cu clasele I-X pentru elevi cu deficienţă mintală, deficienţe neuromotorii, deficienţe asociate

- grădiniţă pentru preşcolari cu nevoi speciale

- clasă pregătitoare

Scoala Gimnazială Speciala  “Constantin Păunescu oferă asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru copii cu deficienţe mintale de diferite grade, copiilor cu deficienţe neuromotorii asociate cu alte tipuri de deficienţe. Şcoala oferă programe de  intervenţie specifică pentru copiii cu sindrom Down, autism, sindrom ADHD (tulburări de atenţie, hiperkinezie) şi deficienţe asociate. Şcoala Gimnazială Speciala “Constantin Păunescu” asigură asistenţă educaţională elevilor nedeplasabili prin formele de şcolarizare: la domiciliul elevului, cu frecvenţă redusă, comasat etc  şi poate asigura transportul cu o autoutilitară accesibilizată de la domiciliu la şcoală a elevilor nedeplasabili. Aceşti copii pot urma cursurile şcolii ca urmare a recomandării unei comisii de specialitate  cu atribuţii evaluatorii.

Obiectivul fundamental al Şcolii Gimnaziale Speciale “Constantin Păunescu” este acela de a pregăti elevii cu dizabilităţi pentru o integrare optimă în viaţa socială şi profesională, prin corectarea şi compensarea deficienţelor pe care le prezintă.
Profesionişti de diferite specialităţi şi baza materială a şcolii permit desfăşurarea unui proces de învăţământ modern, adaptat specificului deficienţei elevilor.

Comentariile nu sunt permise.